notice & takedown

De inhoud van Sportista wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u meent dat dit onrechtmatig is, kunt u per e-mail een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Als u de volgende gegevens in uw e-mail vermeldt, kunnen wij uw verzoek snel behandelen:

  • een link naar de vindplaats van de content;
  • motivering van uw verzoek;
  • naam van de rechthebbende;
  • de volgende bewijsstukken:
    • bewijs dat bovengenoemde persoon rechthebbende is ten aanzien van het gebruikte materiaal;
    • bewijs dat er sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem/haar op te treden.

Evident onrechtmatige content zal binnen 48 uur worden verwijderd. Indien niet direct kan worden vastgesteld of de content al dan niet onrechtmatig is, zullen wij langer dan 48 uur nodig hebben om dit te (laten) onderzoeken. Wij zullen u hier dan per e-mail van op de hoogte stellen.